Ndihmë MasterCard Secure Code

MasterCard® SecureCode™ është një shërbim që ofrohet nga Mastercard dhe lëshuesi I kartës i cili ofron siguri kur ju blini online.

Nuk është e nevojshme që ju të keni një kartë të re Mastercard ose Maestro®. Zgjidhni kodin tuaj personal të sigurisë Mastercard dhe ai asnjëherë nuk shpërndahet në tregtarë. Sa herë që ju blini në internet hapet një dritare dhe nga banka lëshuese e kartës kërkohet kodi personal i sigurisë. Më pas ju e vendosni atë dhe banka juaj konfirmon dhe ju lejon që të perfundojë blerja me sukses


Mbyll